Pískovna Černovice je otevřena:

Ukládka odpadu 7:00 – 14:30 hodin

Těžba kopaného písku 7:00 – 14:30 hodin

Těžba štěrkopísku 7:00 – 14:30 hodin

Informace o uzavření provozu:

724 126 920
724 212 032

Produkty a služby

PRODUKTY
Nabízíme vzdáleností a cenou dostupné produkty a služby v oblasti realizace staveb (apod. děl), jejich změn
a odstraňování.

Nabízíme tyto produkty:

  • Černovický písek kopaný netříděný (od stěny)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 4 mm)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 8 mm)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 22 mm)
  • Kamenivo (frakce 8 až 32 mm)
  • Štěrkopísek k zásypu
  • Černovické Fereto (vhodné do zásypů, násypů i do aktivní zóny)

 

SLUŽBY

Ukládání odpadů:

Převezveme a uložíme rekultivační odpad tohoto charakteru

Druhy rekultivačních odpadů:

kód odpadu      druh rekultivačního odpadu
170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 200202 zemina a kameny 170101 beton (max. 400 x 400 mm)

 

Top