Pískovna Černovice je otevřena:

Pondělí – pátek 7:00 – 14:30 hodin

Informace o uzavření provozu:

732 359 916
724 212 032

Produkty a služby

PRODUKTY

Nabízíme vzdáleností a cenou dostupné produkty a služby v oblasti realizace staveb (apod. děl), jejich změn
a odstraňování.

Produkty k odběru:

 • Černovický písek kopaný netříděný (od stěny)
 • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 4 mm)
 • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 22 mm) - (aktuálně nedostupné)
 • Štěrkopísek tříděný (fr. 0 – 4 mm) (certifikovaný do betonu)
 • Štěrkopísek tříděný (fr. 4 – 16 mm)
 • Štěrkopísek tříděný (fr. 16 – 32 mm)
 • Štěrkopísek k zásypu
 • Černovické Fereto (vhodné do zásypů, násypů i do aktivní zóny)
 • Vozík písku (vozíky nenakládáme)
 • Jíl (po telefonické domluvě)
 • Štěrkopísek tříděný (fr. 0 – 16 mm) (po telefonické domluvě)
 • Štěrkopísek tříděný (fr. 0 – 32 mm) (po telefonické domluvě)


SLUŽBY

Ukládání odpadů:

Převezveme a uložíme rekultivační odpad tohoto charakteru

Druhy rekultivačních odpadů:

kód odpadu   druh rekultivačního odpadu
170504     zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506     vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07
010408     odpadní stěrk a kamenivo
010409     odpadní písek a jíl
170102     cihly
170103     tašky a keramické výrobky
170107     směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. neuved. pod č. 170106
170904     směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903
170101     beton


V prostoru zařízení není prováděna mechanická úprava (drcení), ani třídění odpadů.
Granulometrická úprava využívaných odpadů musí být provedena před jejich přijetím v zařízení,
granulometricky neupravené demoliční odpady nejsou do zařízení přijímány.
Top