UPOZORNĚNÍ

 

Ukládka bude otevřena do konce

června pouze v pondělí a středu od 7 do 14 hodin.

 

V jiné dny bude ukládka uzavřena.

Informace o uzavření provozu:

606 483 696
724 212 032

Produkty a služby

PRODUKTY
Nabízíme vzdáleností a cenou dostupné produkty a služby v oblasti realizace staveb (apod. děl), jejich změn
a odstraňování.

Nabízíme tyto produkty:

  • Černovický písek kopaný netříděný (od stěny)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 4 mm)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 22 mm)
  • Štěrkopísek k zásypu
  • Stabilka s příměsí

 

SLUŽBY

Ukládání odpadů:

Převezveme a uložíme rekultivační odpad tohoto charakteru

Druhy rekultivačních odpadů:

kód odpadu      druh rekultivačního odpadu
170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 170506 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07 010408 odpadní stěrk a kamenivo 200202 zemina a kameny 010409 odpadní písek a jíl 170101 beton (max. 400 x 400 mm) 170102 cihly (max. 400 x 400 mm) 170103 tašky a keramické výrobky 170107 směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. 170904 směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903

Top